Startsida

Ett digitalt läromedel i programmering

med verktyget LiveCode

  • Programmera ”på riktigt”     
  • Producera egna appar         
  • Roligt även för ointresserade
  • Arbeta i ett proffsverktyg
  • Arbeta med ljud och bildredigering

Testa Appfabrikens digitala läromedel gratis under två månader

 

Nu kan du testa Appfabriken gratis under två månader. Du får tillgång till alla webbfunktioner och kan registrera så många elever som du vill.

Ni får tillgång tlll de tre första projekten och du kan ladda ner en komplett lärarhandledning för dessa projekt. Inga förpliktelser. Klicka här nedan och läs mer om erbjudandet

Lär dig programmera i LiveCode

Med LiveCode kan du utveckla applikationer för  Windows, OS X och Linux. Det går också att producera appar för såväl IOS som Android.


Med Appfabrikens kurser lär du dig grunderna i att utveckla egna applikationer i LiveCode

Programmering för grundskolan

 

Appfabrikens läromedel är utformat utifrån Skolverkets nya direktiv för programmering på grundskolenivå.

I Appfabriken lär sig eleverna grunderna i programmering på ett inspirerande och effektivt sätt.

Aktuellt på Appfabriken:

 

2018-06-25

Läs artikel i Skolvärlden om projektet  på Zederslundsskolan

Läs mer här

 

 

2018-10-08

Appfabriken ställer ut på  CETIS-dagarnana i Göteborg och Stockholm

 

2019-01-28

Appfabriken öppnar för gratis testperiod  av läromedlet

 

2019-02-05

Författaren Per Bodelius föreläser på Dialog 2019 i Mariehamn.(Åland) om programmering och om Appfabriken  

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved