anmalan_utbildning

Så här behandlar vi dina personuppgifter


Personuppgiftsansvarig
Motala MediaDesign AB (nedan kallad MMD) som driver sajten www.appfabriken.org och anordnar utbildningen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du registrerar dig för att köpa en plats på någon av de utbildningar som MMD erbjuder. De uppgifter som MMD behandlar när du registrerar dig är ditt namn, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsadress. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dessa uppgifter för att fullfölja vårt avtal för att leverera den tjänst du beställt. E-post adressen som du har lämnat använder vi för att kunna skicka information till dig.

Vilka behandlar dina personuppgifter?

Behörig personal inom MMD samt leverantörer för administrativa tjänster behandlar dina personuppgifter. Denna behandling avser endast för att MMD skall kunna leverera den tjänst ni har beställt.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar dina uppgifter i säkert förvar. Vi använder certifieringsteknik för webbläsare som skyddar de uppgifter du registrerar. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Du äger rätt att få din information anonymiserad under förutsättning att det inte påverkar vårt avtal att kunna leverera den tjänst du beställt.

Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till MMD. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges här nedan. Den kan alltså inte skickas per e-post.


Motala MediaDesign AB

Huvudstagatan 22

59230 Vadstena


Intresseanmälan

 
 
 

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved