läromedel_start

Elevernas undervisningsmaterial


Elevernas undervisningsmaterial är helt och hållet webbaserat, med text, bilder och videogenomgångar. På nästa sida kan du läsa mer om uppplägget på elevernas studiesidor.


Tanken är att eleverna använder hörlurar för videogenomgångarna så att varje elev kan jobba i sin egen takt och t.ex. spela om avsnitt i videon om så behövsAppfabrikens läromedel i programmeringAppfabrikens läromedel i programmering omfattar för lärarens del :

- En lärarhandledning

- Ett webbaserat adminstrationsverktyg


Lärarhandledningen är utformad för att hjälpa lärare som inte har så stor erfarenhet av programmering, att snabbt komma in i arbetet. Även språket i lärarhandledningen är anpassat till detta.


Vi ger exempel på problem som eleverna ofta fastnar i och hur ni kan hjälpa dem förbi dessa.


Vi ger förslag på bedömning av elevernas resultat för varje projekt

I administrationsverktyget hanterar läraren enkelt elevernas arbetsgång och får samtidigt en tydlig överblick över varje elevs progression.

 

Det är enkelt att individualisera utbildningen då man  får bra koll på vad varje elev har klarat och i vilken takt hen har arbetat.

 

I verktyget finns också en modul för att hantera och analysera resultaten av de test ( ProTest) som eleverna genomför efter varje projekt. Läs mer om detta under elevsidor/ Koll på koden

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved