läromedel1

Appfabrikens studiematerial i programmering är baserat på programmet LiveCode.


Vad är då LiveCode?


Den engelska beskrivningen av LiveCode är  ”cross-platform rapid application development runtime environment ”


Översatt till svenska betyder det ungefär:

”Effektiv programvarumiljö för produktion av applikationer till de flesta mjukvaruplattformar”.


LiveCode kan enklast liknas vid programmet Powerpoint, kompletterad med en kraftfull programmeringsmiljö. Programspråket som används kallas LiveCode och är lätt att lära, i sin engelska språknära  uppbyggnad.


Med LiveCode får man en generell programmerings-erfarenhet som man sedan kan tillämpa även i andra programmeringsverktyg.


Programmet finns i en gratisversion och kan köras på PC, Mac eller Linux.


Fortsätt   >>>>>>>>>>>>
Bild från användargränssnittet i LiveCode

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved