program

                  Fortbildning - Lär dig utveckla egna appar
8.30 – 9.30       Presentation av programmet LiveCode och hur man arbetar i detta. Du får hjälp att
                        ladda ner nödvändiga programfiler till din dator. Ett första programmeringsprojekt
                        genomförs.

               

                       Videolektion för projekt 1: Hej hela världen             
                        Om du redan har gjort projekt 1 kan du titta på följande videolektion

                        som visar hur man gör ett enkelt Quiz.          9.30 – 9.45       Fikapaus.


9.45 – 10.30     Du får programmera en enkel spel-app i LiveCode och lära dig hur man överför den
                       som en app till din mobil.
                      
                       Filer som du ska använda till appen:
                       Ljudfil "fanfar"


                       Bildfil "Glad"  (högerklicka på bilden och välj "spara bild" )

                       Bildfil "Mindre glad"

                       LiveCode-script för appen Motion

  10.30-12.15      Genomgång av vanliga begrepp inom programmering (variabler, slumpgenerering, if-satser,
                         m.m.)  Du får tillämpa dessa i programmerandet av en matteträningsapp.

                       
                        Kolla sid 12 i häftet och följande videolektion: Skapa en mattetränings-app

                        Ladda ner Livecode-filen: matteovning.livecode 


12.15-13.00      Lunch serveras i restaurangen.

 

13.00-14.00      Vi tittar på hur man utformar det grafiska användargränssnittet. Du får testa att
                        använda redigeringsprogram för bild (GIMP)  och för ljud (Audacity).


                       Här laddar du ner Audacity: Download Audacity


                       Här laddar du ner GIMP: Download GIMP

                       Kolla sid 19 i häftet och följande videolektioner:
                       Ljud med Audacity

                       Bild med GIMP

                       Här är bildmaterial till bildredigeringen:
                       sunset.jpg

                       bil.jpg


14.00-14.45      Du väljer bland några olika app-projekt och testar att utveckla det utifrån dina egna           
                        idéer.

                        Fånga ballong-spelet del 1  ,  del 2

                        Skapa ett Quiz: Quiz del 1  ,  Quiz del 2

                        Komplettera Matteträningsappen med fler räknesätt


14.45 –15.00    Fikapaus.


15.00-16.30      Fortsatt arbete med app-projektet.


16.30-17.00      Summering av dagen och förslag på hur du kan jobba vidare med LiveCode.

 

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved