Testa läromedel

Testa Appfabrikens läromedel

 

För att du som lärare ska få utvärdera vårt läromedel ger vi alla möjligheten att testa att använda lärarhandledning och webbresurserna fritt under två månader. Då hinner du bilda dig en egen uppfattning om hur det fungerar och vad det tillför dig och dina elever.

Under testperioden kommer du att ha tillgång till tre av projekten

Vill du sedan fortsätta att använda materialet och få tillgång till samtliga projekt, skickar vi en faktura på en årslicens för läromedlet. Konstnaden för läromedlet kan du läsa om längre ner på denna sida.

 

Vill du inte fortsätta att använda Appfabrikens läromedel kommer ditt konto och alla registreringar automatiskt att raderas efter ytterligare två veckor. Du förbinder dig alltså inte till något åtagande eller någon kostnad om du registrerar dig för att testa materialet och sedan väljer att inte fortsätta använda det.

 

Klicka här och anmäl dig för en testperiod

 

 

 

Licenskostnad för Appfabrikens läromedel

Läromedlet omfattar ett antal delar:

 

Lärarhandledning i pdf-form ( kan levereras tryckt om så önskas). Denna handledning omfattar bl.a. följande

-Tydlig vägledning och kommentarer till samtliga elevprojekt.

-Vi ger tips och råd om hur man hanterar vanllga problem som kan uppstå för eleverna i

  programmeringsarbetet

-En guide i hur man installerar och kompletterar LiveCode med tilläggsprogram för att

  kunna exportera appar till Android- och IOS-plattformar

-Förslag till bedömning av elevernas arbete och produktionsresultat på respektive

 projekt

-Kompletterande genomgångar och information om programmet LiveCode och dess funktioner, så att du som lärare ligger "före" eleverna

 

Administrationsverktyg där du som lärare kontrollerar vilka projekt som eleverna ska genomföra och vilka dom har genomfört.

 

ProTest Ett webbverktyg som används för att genomföra digitala test kopplat till varje projekt. Du får resultaten av alla test presenterade i Adminsitrationsverktyget, på gruppnivå och individuellt. 

 

Elevläromedel: Webbaserade projektsidor med  digitalt läromedel, videogenomgångar, kompletterande bild och ljudfiler för användning i projekten, Frågemodul via ProTest

 

Allt detta får du tillgång till att använda även efter prövotiden, till en kostnad av:

 

Lärarmateriel: Lärarhandledning + administrationsverktyg + ProTest

Kostnad: 650 kr för första året, därefter  300 kr per år

 

Elevläromedel:

Kostnad:75 kr per elev och år

 

Moms tillkommer på samtliga belopp med 25%

 

 

 

 

 

Copyright @Motala MediaDesign AB All Rights Reserved